OPIS PONUDE

PLAN PUTOVANJA

CENOVNIK

SMEŠTAJ

DODATNE INFORMACIJE

NAPOMENA:
• minimum za realizaciju aranžmana je prijava 35 putnika
• pauze su planirane na 3-3,5h vožnje, a shodno mogućnostima zaustavljanja
• raspored putnika u autobusu zavisi od redosleda prijavljivanja za putovanje
• u slučaju reklamacije putnik treba da se pridržava uputstava iz Čl. 109 Zakona o zaštiti potrošača: “Potrošač je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostataka ili 15 dana od dana završetka putovanja.”
• u slučaju otkaza putovanja agencija treba da o tome obavesti putnike 5 dana pre polaska

UZ ARANŽMAN VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA „BAJA TOURS“

GARANCIJA PUTOVANJA: MILENIJUM OSIGURANJE ADO,Beograd, Bul. Mil. Milankovića 3b

PARTNERI