Tragovima drevnih civilizacija: OD VINČE DO ĐERDAPA

OPIS PONUDE

Legendarna Vinča je mesto gde je u neolitu rođena Vinčanska kultura po kojoj smo poznati u svetu. Tokom celog neolita nije bilo ratova i ceo taj period od 6.500. do 4.300. godine pre nove ere je poznat po najdužem trajanju mira u istoriji ljudske civilizacije. Prastari Vinčanci su bili vrlo razvijena duhovna civilizacija, imali su svoju mitologiju, a na osnovu arheoloških nalaza nije uočena bilo koja vrsta dominacije. Ljudi iz neolita su osvojili sve vrednosti kojima savremena civilizacija teži: životu bez rata i bez dominacije! Zato priča o njima nije samo priča iz daleke prošlosti, već i priča naše budućnosti.
Viminacijum, balkanski Pompeji, na ušću Mlave u Dunav, jedan je od najznačajnijih rimskih gradova i vojnih logora od I do VI veka. Izuzetna otkrića na nekropolama oko grada potvrđuju pretpostavke o velikom bogatstvu njegovih stanovnika, a freske u grobnicama predstavljaju vrhunac kasnoantičke umetnosti. Unutar i oko grada otkriveni su amfiteatar, monumentalne zgrade, raskošne terme i tragovi ulica, akvadukata i kanalizacije što dokazuje poseban značaj Viminaciuma kao vodeće rimske metropole na ovom delu dunavskog limesa.
Lepenski Vir, jedinstveno arheološko nalazište, koje svedoči da su tu ljudi živeli konstantno oko 2000 godina i za to vreme prešli evolutivni put od lovaca i sakupljača plodova do organizovane društveno-ekonomske zajednice. Kamene skulpture u njihovim kućama su predstavljale njihova božanstva i predstavljaju najstariju umetnost te vrste u Evropi.

PLAN PUTOVANJA

PROGRAM PUTOVANJA–PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:

1.dan: BEOGRAD – VINČA – VIMINACIJUM – LEPENSKI VIR – KLADOVO
Okupljanje putnika u 08:00h ispred BAS–glavne autobuske stanice (obaveštenje o broju perona biće poslato 1-2 dana pre polaska). Polazak u 08:30h i dolazak u arheološki kompleks Vinča oko 09:00h. Nakon obilaska lokaliteta sa kustosom i upoznavanja sa Vinčanskom kulturom i načinom života starih Vinčanaca, slobodno vreme za fotografisanje i nastavak puta ka Viminacijumu oko 10:00h. Dolazak u Viminacijum do 12:00h i obilazak arheološkog kompleksa sa stručnim vodičem (vojni logor, grobnice sa neprocenjivo vrednim freskama i terme, Rimska kuća i muzej). U 14:30h nastavak puta ka arheološkom nalazištu Lepenski Vir i oko 16:00h fakultativni obilazak muzeja sa arheološkom postavkom artefakata. U 18:00h nastavak puta ka Kladovu, smeštaj u hotel oko 19:00h, slobodno vreme, noćenje.

2.dan: KLADOVO–TEKIJA-KRSTARENJE-NACIONALNI PARK ĐERDAP-BEOGRAD
Doručak, u 09:00h napuštanje hotela, fakultativni obilazak Arheološkog muzeja. U 10:30h polazak ka Tekiji, fakultativno krstarenje Dunavom i uživanje u vožnji brodom kroz Đerdapsku klisuru (Tekija – Trajanova tabla – Manastir Mrakonija – Decebal – Mali kazan – Veliki kazan – Tekija).
U 14:00h nastavak puta ka Nacionalnom parku Đerdap, oko 15:00h obilazak i slobodno vreme za uživanje do polaska ka Beogradu u 18:00h. Dolazak u Beograd u večernjim satima.
Kraj aranžmana.

CENOVNIK

Cena: 5.990,00 RSD

ARANŽMAN OBUHVATA:
• prevoz autobusom turističke klase sa 49-83 sedišta (klima, audio/video oprema)
• 1 noćenje sa doručkom u hotelu Đerdap 3* u Kladovu u sobama 1/2 i 1/3
• pripremu, organizaciju putovanja i usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• krstarenje Tekija-Trajanova tabla-Manastir Mrakonija- Decebal-Tekija: RSD 1.200,00
• ulaznice za lokalitete koji se posećuju
* Vinča: RSD 200,00
* Viminacijum: RSD 500,00
* Lepenski Vir: RSD 400,00
* Muzej Đerdap: RSD 300,00
* Nacionalni park Đerdap: RSD 350,00
• osiguranje od otkaza aranžmana (ponuda će na zahtev biti dostavljena)
• individualne troškove korisnika i ostale troškove nepomenute u aranžmanu


SMEŠTAJ

HOTEL ĐERDAP 3*- KLADOVO

 

Hotel Đerdap se nalazi na samoj obali reke u mirnom centru grada. Raspolaže sa 138 soba i 6 apartmana. Ceo objekat je pokriven Free Wi-Fi internetom. Parking ispred hotela je besplatan. Brod restoran je stacioniran na pristanu ispred panoramske terase hotela.


https://www.hoteldjerdap.com/

DODATNE INFORMACIJE

USLOVI PLAĆANJA:
• gotovinski: pri rezervaciji RSD 2.000,00, ostatak najkasnije 7 dana pre polaska
• na rate: pri rezervaciji RSD 2.000,00, ostatak na rate najkasnije do 10.08.2020.

NAPOMENA:
• minimum za realizaciju aranžmana je prijava 35 putnika
• pauze su planirane na 3-3,5h vožnje, a shodno mogućnostima zaustavljanja
• raspored putnika u autobusu zavisi od redosleda prijavljivanja za putovanje
• u slučaju reklamacije putnik treba da se pridržava uputstava iz Čl. 109 Zakona o zaštiti potrošača: “Potrošač je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostataka ili 15 dana od dana završetka putovanja.”
• u slučaju otkaza putovanja agencija treba da o tome obavesti putnike 5 dana pre polaska

UZ ARANŽMAN VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA „BAJA TOURS“  48/2020, A20

GARANCIJA PUTOVANJA: MILENIJUM OSIGURANJE ADO,Beograd, Bul. Mil. Milankovića 3b

Subagent: Union-tours doo Ogranak Prestige travel, Radnička 51a Beograd


PARTNERI