Kroz Bugarsku bez PCR testa

Kroz Bugarsku bez PCR testa

PROLAZAK KROZ REPUBLIKU BUGARSKU

Informacije o epidemiološkoj situaciji i protivepidemiološkim merama u R. Bugarskoj možete pronaći na sajtu: https://coronavirus.bg/bg/news
***Informacije su podložne promenama na dnevnom nivou.


Poslednjom Naredbom bugarskog ministra zdravlja br. RD-01-448 od 31. jula 2020. godine (u primeni od 1. avgusta 2020. godine do 31. avgusta 2020. godine), državljani R. Srbije izuzeti su od zabrane ulaska u R. Bugarsku.


Državljanima R. Srbije, koji tranzitiraju preko teritorije R. Bugarske bez zadržavanja, nije potreban negativan PCR test. Na ulasku u zemlju, državljanin R. Srbije ima obavezu da graničnu policiju obavesti da će samo tranzitirati i kuda ide, koja informaciju o tome evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu, kako bi nadležna služba pratila kada je lice napustilo zemlju.

Negativan PCR test nije potreban ni: zdravstvenim stručnjacima, zdravstvenim naučnim radnicima, socijalnim radnicima, ako je cilj putovanja povezan sa tim profesijama; radnicima uključenim u isporuku lekova, medicinskih sredstava i opreme; stranim zvaničnicima; vozačima autobusa angažovanim na međunarodnom prevozu putnika; vozačima teretnih vozila angažovanih na međunarodnom prevozu robe i tovara; posadama vazduhoplova i pograničnim radnicima.

(Status pograničnog radnika ima lice koje kumulativno ispunjava sledeće uslove: 1) živi u pograničnom području u radijusu do 50 km od državne granice; 2) obavlja poljoprivredne radove i/ili ima poljoprivredno zemljište na teritoriji R. Bugarske, odnosno zaposlen je na teritoriji R. Bugarske, u mestu koje je od državne granice udaljeno do 50 km (Sofija se ne smatra pograničnim mestom), 3) vraća se od mesta gde radi do mesta gde živi najmanje jednom sedmično).


izvor: http://sofia.mfa.gov.rs/cir/ (pristupljeno 01.08.2020.)

PARTNERI